RIKSKONFERENS ANPASSAD SKOLA 2024

Datum

13-14 maj 2024

Plats

Växjö

Dagar kvar
  

Tema 2024:
Anpassad skola – hur då?

Särskolans rikskonferens byter nu namn till Rikskonferens för Anpassad skola.

Det är en återkommande konferens som riktar sig till personal som arbetar inom särskolan.

Vi kommer inom kort att uppdatera hemsidan med ny information inför 2024 års konferens.

VÄLKOMMEN!

Anmälan i höst

Information

Särskolans Rikskonferens är en årligen återkommande konferens för personal som arbetar inom särskolan. Rikskonferensen 2023 kommer att äga rum på Växjö Konserthus.

 • Konferensavgift6400:- SEK exkl moms (8000:- inkl moms)
 • Boka tidigt rabatt vid anmälan senast den 3 mars 2023
  5400:- SEK exkl moms (6750:- inkl moms)
 • I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
 • Önskar du deltaga på den gemensamma middagen den 8/5 (måndag kväll) markerar du det i samband med att du anmäler dig.
  Kostnad för middagen är 495:- exkl moms (619:- inkl moms).
 • Plats: Växjö Konserthus
  Teaterparken, Växjö
  Datum: 8-9 maj 2023

Föreläsare

Nedan presenteras föreläsare för Särskolans Rikskonferens 2023

Ari Riabacke
Föreläsare, UTbildare och Workshopledare

Ari Riabacke är Fil.Dr i beslutsanalys och Civ.ek organisatoriskt beslutsfattande och föreläser tankeväckande och underhållande om framtidens ledarskap och organisation, om att leda oss själva och andra i en tid då osäkerheten är större än någonsin.

Foto: David Lagerlöf

Lisa Palmqvist
Lektor i pedagogik, Göteborgs universitet

Lisa Palmqvist är lektor i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Lisa kommer presentera projektet KomLoss som handlar om särskoleelevers läsprestationer före och efter en lästräningsstudie.

Peter Fredriksson
GENERALDIREKTÖR, SKOLVERKET

Peter Fredriksson är generaldirektör på Skolverket. Han har en bakgrund som lärare, rektor, skolchef och utbildningsdirektör.

Thomas Barow
professor i pedagogik, ÖRebro universitet

Thomas Barow disputerade 2007 på Humboldt-Universität zu Berlin med en avhandling om den svenska ”sinnesslövården” under 1900-talets första hälft. Sedan 15 år tillbaka forskar och undervisar han i Sverige och är för närvarande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Örebro universitet.

Cilla Ilhammar
utvecklingsledare, mucf

Cilla Ilhammar är utvecklingsledare och arbetar med demokratifrågor och ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Cilla berättar om den anpassade LUPP-enkäten riktad till elever med behov av särskilt stöd som lanseras under 2030 och hur LUPP är kopplat till rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. 

Rebecka Hinn
utvecklingsledare, MUCF

Rebecka Hinn är utvecklingsledare och arbetar med unga och demokratifrågor på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Hon ansvarade för Skolval 2022 – en av Sveriges största demokratisatsningar. Rebecka lyfter vikten av att vi talar om och verkar genom demokrati- och inkludering tillsammans med alla unga, för att på så sätt bygga ett starkt samhälle. Hon anser att skolan är en av de viktigaste plattformarna för att bygga vår demokrati.

Anna-Lena Anderssson
fil. dr. i didaktik och lektor i specialpedagogik, mälardalens universitet

Anna-Lena är en av forskarna som leder forskningsinsatsen i Ifous FoU-program Kunskapsuppdraget i anpassad skola.

Helén Viebke
utvecklingsstrateg, åstorps kommun

Heléne koordinerar och leder det lokala arbetet hos skolhuvudmannen kopplat till Ifous FoU-program Kunskapsuppdraget i anpassad skola 

Karin Hermansson
vd, ifous

Ifous processleder och koordinerar FoU-programmet Kunskapsuppdraget i anpassad skola. Karin har lång erfarenhet av att samverkan mellan akademi och omgivande samhälle, från policyfrågor till att realisera samverkan på projektnivå.

Robert Öberg
OMbudsman, FUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.
Robert är ombudsman med ansvar för frågor kring skola och utbildning. Han har tidigare arbetat som lärare och rektor inom särskolan.

Foto: Linnea Bengtsson

Sven Blomqvist
UNIVERSITETSLEKTOR, HÖGSKOLAN I GÄVLE

Sven Blomqvist forskningsområde är Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Är främst aktiv i forskning kring AFA för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Tillhör forskargruppen Det goda åldrandet och är främst aktiv inom forskning kring balansförmågan.

Anders Isaksson
leg. LÄRARE idrott och hälsa

Anders Isaksson är verksam vid Höghammargymnasiet i Bollnäs. Han är leg. lärare idrott och hälsa samt
projektledare Fitness Assistant.

Fredrik Carlström
Vuxenlivsambassadör

Fredrik Carlström är vuxenlivsambassadör i arvsfondsprojektet Mitt Vuxenliv – Livskunskap. Han arbetar för att alla ska få göra informerade val om sin framtid och sitt vuxenliv.
Fredrik tog studenten från gymnasiesärskolan 2021.

Susanne Andrén
Moderator 2023

Susanne är utbildad musikalartist vid Performing Arts School. Hon har arbetat inom Wallmans, haft programledaruppdrag, samt spelat huvudroller i bl.a. Chicago, Copacabana och Joseph. Numera inreder hon kontor och offentlig miljö, vilket varvas med engagemang i barnens intresse för dans, ishockey, fotboll och andra idrotter.

Program 2023

Vi reserverar oss för ev ändringar.

09.00 - 10.00Registrering, kaffe och utställning
10.00 - 10.30INLEDNING
10.30 - 12.00FÖRÄNDRINGAR I SÄRSKOLAN

Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
12.00 - 13.30Lunch och utställning
13.30 - 14.15FRÅN IDIOTSKOLA TILL ANPASSAD GRUNDSKOLA: HISTORISKA VÄGMÄRKEN OCH FRAMTIDA UTMANINGAR

Utbildning och omsorg av barn som upplevs som annorlunda har varierat över tid, liksom beteckningen av själva målgruppen och uppfattningen av de institutionerna som tog hand om dem. Samtidigt fortlöper sammanhang såsom poängteringen av det avvikande från en tänkt normalitet och sociala kategoriseringar som alltid genomfördes av andra – aldrig av personerna själva som ansågs vara i behov av en särskild pedagogik. Föredraget skisserar den historiska utvecklingen av en skolform vid pedagogikens utkant och diskuterar framtida utmaningar gällande en av de mest sårbara grupper unga i samhället.

Thomas Barow, professor i pedagogik, Örebro universitet
14.15 - 15.00Kaffe och utställning
15.00 - 16.00VIKTEN AV ATT TALA DEMOKRATI OCH POLITIK MED ALLA UNGA - OM SKOLVAL, LUPP OCH MUCF:S DEMOKRATIPAKET

Cilla Ilhammar och Rebecka Hinn arbetar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, med demokratifrågor kopplat till unga. Ett uppdrag är skolval i samband med riksdagsval och i samband med val till Europaparlamentet – en av Sveriges största demokratisatsningar för unga. Ett annat är ungdomsenkäten LUPP som genomförs i över 100 kommuner, på skolor. Båda har ett särskilt fokus på unga i särskola/med anpassad skolgång. Rebecka delar med sig av erfarenheter från Skolval 2022 och om planerna för Skolval 2024. Cilla lyfter hur skolor kan använda sig av LUPP i sitt demokratiarbete. Ni kommer även att få ta del av det stöd som finns för särskolor i MUCF:s demokratipaket. 
MUCF vill också ta tillfället i akt att få direkt input inför kommande skolval. Hur gör vi för att öka antalet skolor med anpassad skolgång som deltar i skolval? Vi lyfter också gärna tankar och funderingar som ni har kring ungdomsenkäten LUPP.

Rebecka Hinn och Cilla Ilhammar, utvecklingsledare, MUCF
08.00 - 08.45FORSKNING OCH UTVECKLING I SAMVERKAN

Under senare år har elevernas utveckling och lärande alltmer kommit att fokuseras, och kunskapsuppdraget har lyfts fram tydligare i särskolans läroplaner. Samtidigt finns mycket lite forskning om undervisning i särskolan.
Mot den bakgrunden startade Ifous, tillsammans med sju skolhuvudmän och med forskare från Högskolan i Kristianstad och Mälardalens universitet, under senhösten 2022 ett forsknings- och utvecklingsprogram med särskolans kunskapsuppdrag i centrum. I det här passet ger Anna-Lena Andersson, Helén Viebke och Karin Hermansson en översikt över kunskapsläget inom området och belyser de möjligheter och utmaningar de identifierat.

Anna-Lena Andersson, fil. dr. i didaktik och lektor i specialpedagogik vid Mälardalens universitet
Helén Viebke, utvecklingsstrateg, Åstorps kommun
Karin Hermansson, vd Ifous
08.45 - 09.00Paus
09.00 - 09.45FYSISK AKTIVITET I NUTIDEN OCH EN HÄLSORESA IN I FRAMTIDEN

Föreläsningens första del kommer att handla om vad vi vet om fysisk aktivitet idag för personer med en utvecklingsstörning. Vilka effekter, vilka hinder och vilka möjlighet finns det. Andra delen av föreläsningen kommer att beskriva en bildbaserad hälsoresa för samma målgrupp.

Sven Blomqvist, universitetslektor Högskolan i Gävle och Anders Isaksson, idrottslärare
09.45 - 10.15Kaffe och utställning
10.15 - 11.00ATT FÅ VARA SIG SJÄLV OCH VARA EN DEL AV ETT SAMMANHANG

Med utgångspunkt i resultatet av FUB:s skolenkät 2022 kommer vi belysa framgångsfaktorer för lärande, delaktighet och självständighet. Vi kommer också berätta om FUB:s pågående Arvsfondsprojekt Mitt vuxenliv-Livskunskap.
Projektet riktar sig till anpassad gymnasieskola och handlar om att unga personer med intellektuell funktionsnedsättning ska bli självständiga genom att kunna ta informerade val om sitt vuxenliv och föräldraskap. 

Robert Öberg, ombudsman, FUB och Fredrik Carlström, vuxenlivsambassadör i arvsfondsprojektet Mitt vuxenliv - Livskunskap
11.00 - 12.00LÄSUNDERVISNING FÖR ALLA ELEVER I SÄRSKOLAN

Lisa Palmqvist kommer presentera projektet KomLoss som handlar om särskoleelevers läsprestationer före och efter en lästräningsstudie. Eleverna som ingår i studien hade allt från lindrig till svår intellektuell funktionsnedsättning och många använde AKK. I presentationen kommer ni få ta del av vikten av kombinerad lästräning för särskoleelever samt höra elevernas och lärarnas egen uppfattning av läsning och lästräning.

Lisa Palmqvist, lektor i pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
12.00 - 13.00Lunch och utställning
13.00 - 14.45LEDA OSS SJÄLVA OCH ANDRA I TIDER AV FÖRÄNDRING

Ari föresläser om att ta oss an en morgondag som vi vet så lite om, att våga fast man inte är säker och om att tillsammans göra saker som vi kanske aldrig tidigare har gjort. Aris fokus är människan och han säger att människan aldrig varit viktigare än nu. Han kommer ta med oss på en resa som vi sent kommer att glömma, kanske aldrig!

Ari Riabacke, doktor i beslutsanalys, ek mag i organisatoriskt beslutsfattande
14.45Avslutning och kaffe
Klicka här för att skriva ut

Utskriften öppnas i ett nytt fönster, där kan du välja att spara den som PDF eller skriva ut på skrivaren.

Välkommen att deltaga som utställare
under Särskolans Rikskonferens 2023

 • Utställningskostnad: 10.000 kr exkl moms (12.500 kr inkl moms) för monterplats (2 x 2 m) I priset ingår 1 person från ert företag, 1 st bord, 1 st stol samt framdragen el.
  Blir ni fler personer kan ni i samband med anmälan registrera dessa som monterpersonal.
  Pris: 1.000 kr exkl moms (1250 kr inkl moms) per extra person.
 • I ovan avgifter ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
  Eventuellt deltagande i middag tillkommer med 495 kr exkl moms (619 kr inkl moms).
 • Det finns max 15 utställarplatser på Särskolans Rikskonferens 2023.
 • Kontakta sarskolan@vaxjo-co.se om ni är intresserade av en utställarplats.

Boende i Växjö

För att garantera att det finns logi för konferensdeltagarna på Särskolans Rikskonferens 2023 har vi reserverat ett antal rum på hotell i centrala Växjö, se nedan.
Bokning av hotellrum sker online i samband med att du registrerar dig till konferensen.

Bokni

QUALITY HOTEL ROYAL CORNER

Quality Hotel Royal Corner är ett 4-stjärnigt affärs- och konferenshotell. Stadens utbud av butiker, attraktioner och sevärdheter finns inom gångavstånd. Hotellet erbjuder sina gäster fri parkering på hotellets gård. Varmgarage erbjuds mot en avgift. Svanenmärkt enligt de nya skärpta kraven inom svanenorganisationen.

Ligger ca 450 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1268 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1447 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

ELITE STADSHOTELLET

I centrala Växjö ligger Elite Stadshotellet med totalt 163 rum. Här månar man om sina gäster i klassisk miljö och erbjuder alla de moderna bekvämligheter man kan tänka sig. Parkering finns på torget utanför hotellet. Kommer du med tåg eller flygbuss är det bara 100 meters promenad till hotellet. Miljödiplomerat av Växjö kommun.

Ligger ca 600 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1395 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1574 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida


PM & VÄNNER HOTEL

Nordens första gastrohotell! Den prisbelönta restaurangen PM & Vänner öppnade i maj 2014 ett hotell mitt i centrala Växjö med 74 unika rum och sviter. Ett förstklassigt hotell med internationell prägel som bygger på den gastronomiska profil som PM & vänner har gällande mat, service och vinkällare.

Ligger ca 100 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1451 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1719 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

ELITE PARK HOTEL

Elite Park Hotel Växjö är ett fyrstjärnigt hotell beläget i den lummiga Teaterparken, granne med Växjö Konserthus. Ett modernt hotell med 76 rum i nordisk, ljus design som bjuder in till både arbete och vila. Det centrala läget gör dessutom att du alltid har nära till Växjös affärsgator och nöjesliv. Miljödiplomrerat av Växjö Kommun.

Ligger i direkt anslutning till Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1395 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1574 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

HOTEL CADRINAL

Clarion Collection Hotel Cardinal är beläget mitt i centrum, omgivet av gågator med shopping, restauranger och kultur. Det är ett modernt cityhotell med komfortabla rum och sköna sängar som ligger endast 200 m från järnvägsstationen och lokaltrafiken, Det bjuds alltid på kvällsmat och eftermiddagsfika med hembakt.

Ligger ca 350 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  1348 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1563 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida


HOTEL ESPLANAD

Hotel Esplanad erbjuder ett prisvärt boende i centrala Växjö. De erbjuder personliga rum i varierande storlekar. Det är gångavstånd till affärer och restauranger.

Ligger ca 350 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  978 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  1156 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida

HOTELL VÄREND

Hotelll Värend är ett lugnt, familjeägt hotell bara en kort promenad från Växjö centrum. Alla rum har egen talett och dusch, digital-TV och gratis uppkoppling till trådlöst internet. Alla rum är rökfria.

Ligger ca 700 m från Växjö Konserthus.

 • Enkelrum
  759 SEK per rum och natt, exkl moms
 • Dubbelrum
  848 SEK per rum och natt, exkl moms

Besök hotellets hemsida


Nyheter

Nedan presenteras nyheter kring Särskolans Rikskonferens

NYTT NAMN!

Nu byter vi namn från Särskolans Rikskonferens till Rikskonferens för Anpassad skola. Dessutom har vi spikat nästa års konferens – håll utkik!

Kontakt

Har du frågor inför konferensen är du välkommen att höra av dig.

Program & innehåll

Tage Gumaelius
tage@sigys.se

Program & innehåll

Suzanne Norman Berg
suznb@sigys.se

Praktiska detaljer

Maria Lexert
maria@vaxjo-co.se