SIGYS jobbar med årligen återkommande konferenser. Nedan hittar ni kontaktuppgifter för de olika konferenserna.

Särskolans rikskonferens

  • Program och innehåll: Tage Gumaelius – tage@sigys.se
  • Praktiskta deltaljer: Maria Lexert – maria@vaxjo-co.se

Särskolans rikskonferens arrangeras årligen och riktar sig till dig som arbetar i särskolan, politiker, föräldrar och andra intresserade.

Bygga Broar

  • Program och innehåll: Christer Erlandsson – chre@sigys.se
  • Praktiskta deltaljer: Maria Lexert – maria@vaxjo-co.se

Bygga Broar riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare i gymnasiesärskola och särvux
, personal och chefer i Arbetsförmedling och Försäkringskassa, Lss-handläggare, personal och chefer inom boende och daglig verksamhet
 samt politiker

Rikskonferens för Specialpedagogik

  • Program och innehåll: Tage Gumaelius – tage@sigys.se

Rikskonferens för Specialpedagogik vänder sig till all personal i samtliga skolformer som är intresserade av specialpedagogiska frågor.

Önskar du få information om våra konferenser?
Anmäl din e-post adress här