Konferenser och
utbildning inom
funktionsnedsättning

NÄSTA KONFERENS
Särskolans Rikskonferens
8-9 maj 2023

Våra konferenser

Preliminärt program är klart och redan nu kan du anmäla dig.
2023 års konferens är sista gången med namnet Särskolans Rikskonferens eftersom skolformen byter namn.

VÄLKOMNA!

Särskolans Rikskonferens
8-9 maj 2023

  • TEMA 2023:
    SÄRSKOLAN GENOM FRAMRUTAN OCH I BACKSPEGELN