Konferenser och
utbildning inom
funktionsnedsättning

NÄSTA KONFERENS
Rikskonferens för Anpassad skola
13-14 maj 2024

Våra konferenser


2023 års konferens blev sista gången med namnet Särskolans Rikskonferens eftersom skolformen bytt namn. 2024 ändrar vi namnet till Rikskonferens för Anpassad skola.


VÄLKOMNA!

Rikskonferens för Anpassad skola
13-14 maj 2024

  • TEMA 2024:
    ANPASSAD SKOLA – HUR DÅ?