Konferenser och
utbildning inom
funktionsnedsättning

NÄSTA KONFERENS
Rikskonferens för Anpassad skola
12-13 maj 2025

Våra konferenser


2023 ändrades skolformens namn från särskola till anpassad skola. Därför heter konferensen numera Rikskonferens för Anpassad skola.


VÄLKOMNA!

Rikskonferens för Anpassad skola
12-13 maj 2025

  • TEMA 2025:
    FRÅN ANPASSAD SKOLA TILL VERKLIGHETEN