SIGYS styrelse består av tre skolledare som har en lång erfarenhet, både som lärare och skolledare.
Som lärare har vi arbetat i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Erfarenheten som skolledare är huvudsakligen från gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Vi har också arbetat med utformning av läroplaner för gymnasiesärskolan samt har internationell erfarenhet från EU-projekt och anställningar utomlands. Forskning och utveckling är områden som vi följer aktivt hela tiden.

Eftersom vi alla har ett brinnande intresse för elever med funktionsnedsättningar beslöt vi oss för att bilda SIGYS Education Ltd. 2008, för att kunna fortsätta arbetet med att ge dessa elever en bra utbildning och ett bra liv utifrån varje individs förutsättningar.

SIGYS målsättning

För barn, unga och vuxna med särskilda behov

  • bevaka resurser
  • följa upp undervisningsmetoder
  • verka för nationell likvärdig kvalitet
  • stimulera forskning och utvecklingsprojekt

För skolledare och berörd personal

  • verka för kompetensutveckling
  • verka för en god arbetsmiljö
  • ge förslag till adekvata högskoleutbildningar
  • genomföra konferenser med inriktning mot skola, fritid och arbete
  • genomföra rikskonferenser

SIGYS stödjer
FIKK, Aktiv Skola, Nolltolerans mot mobbning & Giving People

Tackcertifikat Aktiv Skola 2021

Tackcertifikat Aktiv Skola

Tackcertifikat 2020

Tackcertifikat 2019