Om Sigys

Vår bakgrund

SIGYS styrelse består av tre skolledare som har en lång erfarenhet, både som lärare och skolledare. Som lärare har vi arbetat i grundskolan, gymnasieskolan och anpassad skola. Erfarenheten som skolledare är huvudsakligen från anpassad gymnasieskolan och särskild utbildning för vuxna. Vi har också arbetat med utformning av läroplaner samt har internationell erfarenhet från EU-projekt och anställningar utomlands. Forskning och utveckling är områden som vi följer aktivt hela tiden.

Eftersom vi alla har ett brinnande intresse för elever med funktionsnedsättningar beslöt vi oss för att bilda SIGYS Education Ltd. 2008, för att kunna fortsätta arbetet med att ge dessa elever en bra utbildning och ett bra liv utifrån varje individs förutsättningar.

SIGYS målsättning

För barn, unga och vuxna med särskilda behov
* bevaka resurser
* följa upp undervisningsmetoder
* verka för nationell likvärdig kvalitet
* stimulera forskning och utvecklingsprojekt

För skolledare och berörd personal
* verka för kompetensutveckling
* verka för en god arbetsmiljö
* ge förslag till adekvata högskoleutbildningar
* genomföra konferenser med inriktning mot skola, fritid och arbete
* genomföra rikskonferenser

Sigys styrelse

Tage Gumaelius
VD/styrelsemedlem

076 – 36 92 921
tage@sigys.se

Suzanne Norman Berg
Ordf. styrelsen

070 – 537 11 96
suznb@sigys.se

Christer Erlandsson
Sekr. styrelsen

070 – 55 41 569
chre@sigys.se

Sigys stödjer

Sigys stödjer stiftelsen Aktiv Skola som grundades 2015 av en vilja att konkret och direkt bidra till en positiv utveckling av svensk skola. Sigys stödjer också Giving People och hjälper därigenom ekonomiskt utsatta barn i Sverige.

Logotype för Giving people