Precis som tidigare år hälsar vi utställare välkomna till konferensen, som deltagare har möjlighet att träffa i pauser under de båda dagarna. Hitintills är följande organisationer/företag klara:

  • Isberg Förlag
  • ErgoNova Sweden AB
  • Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
  • Tobii Dynavox AB
  • Stegehus skola & boende
  • Reacta
  • Svenska downföreningen
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
  • UR, Sveriges Utbildningsradio AB
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten