Rikskonferensen för Anpassad skola kommer 2025 att äga rum den 12-13 maj på Växjö konserthus. Temat för konferensen blir Från anpassad skola till verkligheten. Föreläsare och program kommer att presenteras senare och i höst öppnar anmälan. Varmt välkomna tillbaka till Växjö!