Cilla Ilhammar och Rebecka Hinn arbetar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, med demokratifrågor kopplat till unga. Ett uppdrag är skolval i samband med riksdagsval och i samband med val till Europaparlamentet – en av Sveriges största demokratisatsningar för unga. Ett annat är ungdomsenkäten LUPP som genomförs i över 100 kommuner, på skolor. Båda har ett särskilt fokus på unga i särskola/med anpassad skolgång. Rebecka delar med sig av erfarenheter från Skolval 2022 och om planerna för Skolval 2024. Cilla lyfter hur skolor kan använda sig av LUPP i sitt demokratiarbete. Ni kommer även att få ta del av det stöd som finns för särskolor i MUCF:s demokratipaket.

MUCF vill också ta tillfället i akt att få direkt input inför Skolval 2024 i samband med valet till Europaparlamentet. Hur gör vi för att öka antalet skolor med anpassad skolgång som deltar i skolval? Vi lyfter också gärna tankar och funderingar som ni har kring ungdomsenkäten LUPP.

skolval.mucf.se
mucf.se/lupp 
mucf.se/demokratipaketet