Lisa Palmqvist är lektor i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Lisa kommer presentera projektet KomLoss som handlar om särskoleelevers läsprestationer före och efter en lästräningsstudie. Eleverna som ingår i studien hade allt från lindrig till svår intellektuell funktionsnedsättning och många använde AKK. I presentationen kommer ni få ta del av vikten av kombinerad lästräning för särskoleelever samt höra elevernas och lärarnas egen uppfattning av läsning och lästräning.