SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS
SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS

Tema 2019

TEMA 2019:
SÄRSKILD SKOLA FÖR SÄRSKILD KUNSKAP

–> I läroplanen för grundsärskolan står bland annat
Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.

 I läroplanen för gymnasiesärskolan kan vi läsa följande
Kunskaper och lärande
Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker.

Vad är det då för kunskaper som elever med en intellektuell funktionsnedsättning behöver för att få ett meningsfullt och bra vuxenliv? Självklart skall  målet vara att varje elev når upp till sin maximala nivå när det gäller språk, matematik och andra traditionella skolämnen, men elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver kanske lära sig annat, som för andra elever är naturligt, i det sociala kunskapsinhämtandet. Det kan bland annat vara, hur man hanterar sin fritid, var man kan finna social gemenskap, hur man klarar sitt framtida boende.

Det är viktigt att skolan ger eleverna relevant kunskap för vuxenlivet. Forskning behövs för att klargöra vilka kunskaper skolan skall förmedla till eleverna.

Det har också flaggats för att ett namnbyte är på gång beträffande särskolan. Ett namnbyte löser inte problemet med att skolformen har ett negativt rykte. Oavsett vilket namn utbildningen har måste statusen på utbildningen höjas och möjligheterna till fortsatt utbildning ökas.

Ett alternativ till namnbyte skulle kanske vara att öppna landets särskolor för gruppen “särbegåvade”. Särskolan är ju idag väl etablerad i hela landet.

Särbegåvning är ett begrepp som myntades för svenskt bruk under 1990-talet. Skolpersonal saknar i Sverige för närvarande oftast utbildning om hur de ska identifiera och bemöta särbegåvade barn. Barnet får sällan en chans till att blomma ut utan far som viss forskning påvisat ganska illa. Att vara lite annorlunda är oftast socialt accepterat, men att kraftigt avvika från en norm resulterar ofta i att barnet stöts bort från den sociala gemenskapen. (Källa Wikipedia)

En kombination av kompetensen i särskolan samt lärare med hög ämneskompetens kanske är ett sätt att lösa problemen för de särbegåvade samt höja statusen på särskolan.

(T Gumaelius)