SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS
SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS

Program

 

Moderator: Sara Norrby Wallin

 

Program 2022

 

Måndag 16 maj 2022

09.00 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.30

Inledning elever Växjö

10.30 - 12.00

ALLA HAR VI EN SLÄNG AV NÅGOT

Om diagnoser, personligheter, begåvningar och möjligheten att välja vilka slags barn som får finnas.

Mats Reimer, krönikör och barnläkare, Mölnlycke kommun

12.00 - 13.00

LUNCH

 

13.10 - 13.30

SKOLVAL 2022 TILL RIKSDAGEN

Alla unga har rätt att göra sin röst hörd. Det vill vi ska synas i årets skolval!

Genom Skolval 2022, som är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga, kan skolor konkret arbeta med sitt demokratiuppdrag och förbereda elever på att rösta och göra sina röster hörda. Men det handlar om så mycket mer än bara själva valet, då en valsedel läggs i valurnan. Det är vägen till skolvalsresultatet som har betydelse och vägen efteråt. Att vi pratar demokrati och politik i klassrummet. Att vi ger elever förutsättningar att göra medvetna val de kan stå för när de riktiga valdagen kommer. Att elever vet att och hur de kan påverka i samhället här och nu.

Skolval vänder sig till alla högstadium och gymnasium. Särskilt utpekat är bland annat särskolor då man sett att dessa deltagit i lägre utsträckning. MUCF har tagit fram ett demokratipaket till skolan, som kan underlätta samtal om politik och demokrati i klassrummet. I detta ingår ett nytt material för just gymnasieskolans särskola.

Rebecka Hinn, uppdragsledare för skolval 2022, MUCF

13.30 - 15.00

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN (SPSM)

Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM, informerar om specialpedagogiska myndighetens nuvarande samt planerade verksamhet.

Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM

 

ATT PLANERA OCH GENOMFÖRA UNDERVISNING ENLIGT DUBBLA LÄROPLANER I GRUNDSÄRSKOLAN
Therese Lindahl och Sofia Trapp kommer att föreläsa om studiepaketet Dubbla läroplaner från SPSM. Det handlar om att undervisa elever mottagna i grundsärskolan i flera läroplaner till exempel ämnen och ämnesområden i grundsärskolan och ämnen i grundskolan. De kommer även att berätta om det nya studiepaketet ”Ämnesområden i grundsärskolan”, som lanseras hösten 2022.

Therese Lindahl och Sofia Trapp, rådgivare SPSM

 

UTVECKLING AV SKOLANS ELEVHÄLSOARBETE 

Sarah Neuman och Erica Sjöberg, rådgivare på SPSM kommer att föreläsa om Stödmaterial elevhälsa. De kommer att berätta om hur skolor och verksamheter systematiskt kan utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Det handlar om att sätta fokus på samspelet mellan hälsa, lärande och utveckling för att elever ska få det stöd de har rätt till.

Sara Neuman och Erica Sjöberg, rådgivare SPSM

 

15.00 - 15.30

KAFFEPAUS

15.30 - 16.30

NÅGRA PERSPEKTIV PÅ VILLKOREN FÖR PERSONER MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Baserat på aktuella forskningsstudier om assisterat beslutsfattande, övergången till vuxenlivet, sysselsättningsmönster efter särskolan, framgångsfaktorer för arbete, arbetsmetoder på gruppboende, self-advocacy, företrädarskap och erfarenheter av coronapandemin.

Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Högskolan i Halmstad. 

 

19.00

Middag på Växjö Konserthus

Föranmälan krävs

 

 

 

Tisdag 17 maj 2022

08.30 - 10.00

INTELLIGENTA SOCIALA ASSISTENTER 

De senaste åren har våra intelligenta assistenter blivit mycket bättre på att förstå människor när de talar. De har även blivit betydligt bättre på att tala som folk, med betoning på rätt ord och en språkmelodi som avspeglar innehållet. Detta gör att det inte längre är lika kognitivt belastande för oss att förstå vad de säger. Dessa intelligenta assistenter finns idag i våra mobiler, i smarta högtalare och snart även i hörapparater. Den snabba utvecklingan inom AI har även gjort det möjligt för våra maskiner att uttrycka sig kreativt både i ord och bild.  Ett område som är på stark frammarch är sociala robotar som även förstår vårt kroppsspråk, och som kan förmedla sina känslor via ansiktsutryck och kroppsspråk. Joakim Gustavsson kommer berätta om vad vi gör idag och vad som är möjligt i en snar framtid.

Joakim Gustavsson, professor I talteknolog på Institutionen för Tal, Musik och Hörsel (TMH) på KTH

10.00 - 10.30

KAFFEPAUS

10.30 - 12.00

HUR ANVÄNDER MAN BÄST UR:s PRODUKTIONER

Yasmin berättar om hur man kan använda sig av UR:s produktioner i integrerade klasser eller i klasser där det finns stora skillnader i kunskapsnivå och skillnader i hur man tar till sig information. Vad menar UR med ”Lätt version”? Och hur det går till att bearbeta program så att de bättre passar elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna? Vi tittar på exempel och får tips om bearbetade program, både helt nya och lite äldre program för flera olika årskurser.

Yasmin bjuder in sina kollegor Tobias och Matz och tillsammans berättar de om demokratiserien ”Varför ska jag rösta?” som håller på att produceras just precis nu.
Det blir exklusiv förhandstitt, korta klipp ur serien, stillbilder från inspelningarna och på de 4 medverkande ungdomarna. Självfallet blir det även tips på hur serien kan användas i klassrummet.

”Showen” ska inspirera till kreativ fysisk aktivitet för elever i gymnasiesärksolan. Yasmin frågar Tobias om hur serien kan användas och det bjuds på smakprov ur serien.

Snart finns det 2 säsonger av ”En särskild sommar”. Matz berättar om realityn där ungdomar flyttar in i ett hus i skärgården och ställs inför vuxenlivets stora frågor och utmaningar. Målet är att bli mer vuxen och självständig innan sommaren är slut.
Här får vi se lite längre klipp ur serien för att verkligen hinna med att få känslan av ”En särskild sommar”.

Vi utlovar en intressant och kul programpunkt som ni förhoppningsvis kommer kunna ha stor nytta av framöver.

Yasmin Wain redaktör UR, Tobias Bohlin projektledare UR och Matz Lundin exekutiv producent UR

12.00 - 13.00

LUNCH

13.00 - 14.30

HUR VI HÅLLER HJÄRNAN I TRIM BASERAT PÅ SENASTE FORSKNINGEN

Få en ökad förståelse för hjärnan och om hur arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet fungerar och kan tränas upp. Torkel Klingberg ger råd och verktyg baserat på hjärnforskning om hur vi håller hjärnan i trim och stimulerar arbetsminnet.

Torkel Klingberg, hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet

 

14.30

Avslutning och kaffe