SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS
SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS

Program

 

Moderator: Sara Norrby Wallin

 

Program med reservation för ändringar

 

Måndag 16 maj 2022

09.00 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.30

Inledning elever Växjö

10.30 - 12.00

ALLA HAR VI EN SLÄNG AV NÅGOT

Om diagnoser, personligheter, begåvningar och möjligheten att välja vilka slags barn som får finnas.

Mats Reimer, krönikör och barnläkare, Mölnlycke kommun

12.00 - 13.30

LUNCH

 

13.30 - 15.00

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN (SPSM)

Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM, informerar tillsammans med medarbetare om specialpedagogiska myndighetens nuvarande samt planerade verksamhet som tex ”Systematik för tidiga stödinsatser”, ”Att arbeta med dubbla läroplaner” och ”Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning”

Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM

15.00 - 15.30

KAFFEPAUS

15.30 - 16.30

NÅGRA PERSPEKTIV PÅ VILLKOREN FÖR PERSONER MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Baserat på aktuella forskningsstudier om assisterat beslutsfattande, övergången till vuxenlivet, sysselsättningsmönster efter särskolan, framgångsfaktorer för arbete, arbetsmetoder på gruppboende, self-advocacy, företrädarskap och erfarenheter av coronapandemin.

 

Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Högskolan i Halmstad. 

 

19.00

Middag på Växjö Konserthus

Föranmälan krävs

 

 

 

Tisdag 17 maj 2022

08.30 - 10.00

INTELLIGENTA SOCIALA ASSISTENTER 

De senaste åren har våra intelligenta assistenter blivit mycket bättre på att förstå människor när de talar. De har även blivit betydligt bättre på att tala som folk, med betoning på rätt ord och en språkmelodi som avspeglar innehållet. Detta gör att det inte längre är lika kognitivt belastande för oss att förstå vad de säger. Dessa intelligenta assistenter finns idag i våra mobiler, i smarta högtalare och snart även i hörapparater. Den snabba utvecklingan inom AI har även gjort det möjligt för våra maskiner att uttrycka sig kreativt både i ord och bild.  Ett område som är på stark frammarch är sociala robotar som även förstår vårt kroppsspråk, och som kan förmedla sina känslor via ansiktsutryck och kroppsspråk. Joakim Gustavsson kommer berätta om vad vi gör idag och vad som är möjligt i en snar framtid.

Joakim Gustavsson, professor I talteknolog på Institutionen för Tal, Musik och Hörsel (TMH) på KTH.

10.00 - 10.30

KAFFEPAUS

10.30 - 12.00

HUR ANVÄNDER MAN BÄST UR:s PRODUKTIONER

Yasmin arbetar som redaktör på UR och ska först berätta om hur man kan använda sig av UR:s produktioner i integrerade klasser där det i samma klassrum finns elever som läser enligt olika läroplaner och hur det går till att bearbeta program så att de bättre passar elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Det blir även programtitt och tips på hur programmen kan användas i klassrummet. Yasmin och hennes kollegor visar tv-program med fokus på de lite äldre barnen och ungdomarna; klimatprogram, serier om sådant som kan vara bra att kunna inför vuxenlivet och självfallet årets valsatsning. Men det blir inte bara nyheter – de gamla godingarna glöms inte bort och det blir såklart även några tips riktade till er som undervisar yngre barn.

Yasmine Waine, redaktör UR

12.00 - 13.00

LUNCH

13.00 - 14.30

HUR VI HÅLLER HJÄRNAN I TRIM BASERAT PÅ SENASTE FORSKNINGEN

Få en ökad förståelse för hjärnan och om hur arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet fungerar och kan tränas upp. Torkel Klingberg ger råd och verktyg baserat på hjärnforskning om hur vi håller hjärnan i trim och stimulerar arbetsminnet.

Torkel Klingberg, hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet

 

14.30

Avslutning och kaffe