SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS
SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS

Program

Tema 2019 – Särskild skola för särskild kunskap


Moderator: Sara Norrby Wallin

 

Program med reservation för ändringar

 

Måndag 13 maj 2019

09.00 - 10.00

Utställning, kaffe och registrering

10.00 - 10.30

Utbildningsminister Anna Ekström inleder konferensen samt presenterar sina planer för Särskolan.

10.30 - 11.15

Relevant kunskap för ett bra vuxenliv

För att möjliggöra och ge grundsärskolans/gymnasiesärskolans elever en relevant undervisning, en grogrund för ett livslångt lärande och vidare ett gott vuxenliv, är grundförutsättningen att man har individen i fokus.
Vårt pedagogiska ramverk, belyser vikten av en gemensam människosyn/värdegrund och vikten av att ha en gemensam pedagogik kring våra målgrupper. Detta utefter var och ens förutsättningar och behov. Det pedagogiska ramverket skall vara väl förankrat hos samtliga medarbetare och skall likaså genomsyra samtliga verksamheter.

 

Maria Mossberg, rektor, och Conny Hoberg, lärare/ramverkscoach, Solhagaskolan i Lödöse

11.15 - 12.00

Meningsfull fritid

Ida Wahmans KIX-förening bara växer och skapar ett mervärde för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Ida Wahman, projektledare/verksamhetsutvecklare, och 
Emma Johansson, cirkelledare och projektdeltagare, Studieförbundet Vuxenskolan Halland

12.00 - 13.10

Lunch och utställarbesök

13.10 - 13.30

Framträdande av särskoleelever

13.30 - 14.15

Projektet ”En särskild skola – undervisning och lärande i särskolan”

Projektet är ett fyraårigt forskningsprojekt som leds av Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik, och Claes Nilholm, professor i pedagogik, och påbörjades i januari 2016. Syftet är att ge en bild av hur undervisning och lärandemiljö i särskolan fungerar – något som det i stort sett saknas forskning på idag.

 

Susanne Hansson, Ph.D. Senior Lecturer in Education Department of Educational Studies Faculty of Arts and Social Sciences, Karlstad universitet

 

14.15 - 15.00

UR

UR satsar stort på särskolorna som målgrupp. På årets konferens i Växjö berättar vi om de program som vi har gjort hittills och hur vi kommer fram till vad som ska produceras. Du kommer även att få se exempel på olika produktioner för grundsärskola, gymnasiesärskola och för unga vuxna. Vilka slags program tycker du att vi ska göra framöver? Finns det något som ni tycker att lärare, assistenter och elever saknar eller behöver mer av? Vi kommer att fråga er på plats, så ni har chans att bidra!

 

Yasmin Wain, Ulrika Tofft, Daniel Fallde, Matz Lundin, PO Funk, Sveriges Utbildningsradio (UR)

 

15.00 - 15.30

Kaffe och utställarbesök

15.30 - 16.30

Grej of the day

Hur vi lär oss mest effektivt, varför vi glömmer det mesta av allt vi borde komma ihåg. Micke Hermansson anser att det ofta är helt ointressant hur mycket man kan eller hur väl det är planerat – om man inte lyckas med det mest väsentliga: NÅ UT – NÅ ALLA. Tärnabykillen Micke ger mängder av konkreta exempel på varför det lönar sig att försöka förklara för de som ev inte begriper. Det gäller bara att ha en palett med de rätta kulörerna redo.

 

Micke Hermansson, Årets lärare 2015, författare och föreläsare

 

19.00 - 24.00

Middag på Växjö Konserthus

Föranmälan krävs

 

Tisdag 14 maj 2019

08.30 - 09.30

Seminariepass 1 – välj något av nedanstående pass med Skolverket

 

Grupp 1 – Nyheter om grundsärskolan

Kristina Dahlberg, undervisningsråd
Susanne Smith, undervisningsråd

 

Grupp 2 – Nyheter om gymnasiesärskolan

Cecilia Hågemark, undervisningsråd

 

Grupp 3 – Nyheter om särskild utbildning för vuxna

Eva Forsell, undervisningsråd

09.30 - 10.00

Kaffe och utställarbesök

10.00 - 12.00

Seminariepass 2 – välj antingen spår 1 eller spår 2

 

SEMINARIESPÅR 1
TIDIG NIVÅ TRÄNINGSSKOLA OCH GYSÄR

10.00 – 10.40 – Trygghet och mod genom AKK

En föreläsning om kraften i att använda alla kommunikationsvägar.

Luz Solano, specped AKK  har masterexamen i specialpedagogik och är dramapedagog

 

10.40 – 11.20 – Styr mot tydliga mål

Grunden för bedömning av elevernas kunskaper läggs redan på planeringsstadiet. En metod som har fungerat presenteras i denna föreläsning.

Susanne Rodin, specialpedagog och förstelärare, och Lena Eliasson, speciallärare och förstelärare, Hässleholms kommun

 

11.20 – 12.00 – Läromedel som motiverar

Vi berättar om hur vi skapar läromedel som kan motivera och inspirera både lärare och elever. Våra läromedel har en långsam progression med tydlig formgivning där fakta och enkla texter får stöd av illustrationer. Det ger eleverna möjlighet att utveckla självständighet i arbetet.

Ellika Melander och Ann-Sofie Forsman, projektledare Läromedelsavdelningen, SPSM

 

SEMINARIESPÅR 2
GRUNDSÄRSKOLA OCH NATIONELLA PROGRAM

10.00 – 12.00 – Kognitiva och affektiva förmågor – Teoretisk förståelse och lågaffektivt bemötande

Under föreläsningen beskrivs olika kognitiva och affektiva funktioner och hur dessa påverkar våra vardagliga förmågor när det gäller bland annat inlärning, organisation och planering, kommunikation, samspel och stresshantering. Föreläsaren delger även deltagarna en del av sina konkreta erfarenheter av hur lågaffektivt bemötande och förhållningssätt kan underlätta för personer med kognitiva och affektiva svårigheter och hur vårt praktiska bemötande kan vara avgörande för att stödja de personer vi möter att få större hanteringsförmågor och bättre möjligheter i vardagen.

 

Nåkkve Balldin, socionom och föreläsare

12.00 - 13.00

Lunch och utställarbesök

13.00 - 13.30

FUB:s syn på särskolan – dess innehåll och kunskapsmål

Behövs förändringar? Synpunkter på inkludering. FUB:s erfarenheter av särskolan med tanke på konferensens tema.

 

Anders Lago, vice ordförande, FUB

 

13.45 - 15.15

Vad ska eleverna lära sig i särskolan

Pär visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Hans devis är, det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio, oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.

 

Pär Johansson, teaterproducent, regissör och manusförfattare. Grundare av Glada Hudik.

 

15.15

Avslutning och kaffe