SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS
SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS

Nyheter

Här lägger vi upp presentationer från föreläsarna allt eftersom vi fått ok på det.

MATS REIMER
Alla har vi en släng av något

REBECKA HINN
Skolval 2022 till Riksdagen
MUCF:s stödmaterial ”Prata demokrati i gymnasiesärskolan” hittar ni här –> https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-i-gymnasiesarskolan

FREDRIK MALMBERG, THERESE LINDAHL OCH SOFIA TRAPP
Specialpedagogiska skolmyndigheten – Att planera och genomföra undervisning enligt dubbla läroplaner

SARA NEUMAN OCH ERICA SJÖBERG
Utveckling av skolans elevhälsoarbete

MAGNUS TIDEMAN
Några perspektiv på villkoren för personer med funktionsnedsättning 

JOAKIM GUSTAVSSON
Intelligenta sociala assistenter

Nu är årets konferens slut och vi vill tacka både föreläsare och deltagare för att ni var med och bidrog till att konferensen blev så lyckad.

Redan nu är datum spikade för Särskolans Rikskonferens 2023. Boka in den 8-9 maj så hoppas vi att vi ses igen!