SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS
SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS

Nyheter

Arbetet med Särskolans Rikskonferens 2020 är i full gång. Boka redan nu in den 4-5 maj 2020 för två intressanta dagar i Västerås.

Nu är årets konferens slut och vi vill tacka både föreläsare, utställare och deltagare för att ni var med och bidrog till att konferensen blev så lyckad.

Redan nu är datum spikade för Särskolans Rikskonferens 2020. Boka in den 4-5 maj så hoppas vi att vi ses i Västerås!

Varmt välkomna deltagare, föreläsare och utställare! Vi ser fram emot två inspirerande dagar i Växjö!

Nu är det klart att utbildningsminister Anna Ekström inleder konferensen och presenterar sina planer för särskolan.

Nu har vi passerat 300 anmälda deltagare till Särskolans Rikskonferens 🙂

Susanne Hansson, Ph.D. Senior Lecturer in Education Department od Educational Studies Faculty of Arts and Social Sciences, Karlstad Universitet, berättar om projektet som är ett fyraårigt forskningsprojekt som leds av Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik, och Claes Nilholm, professor i pedagogik, och påbörjades i januari 2016. Syftet är att ge en bild av hur undervisning och lärandemiljö i särskolan fungerar – något som det i stort sett saknas forskning på idag.

Ida Wahlmans KIX-förening bara växer och skapar ett mervärde för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Ida Wahman, projektledare/verksamhetsutvecklare och 
Emma Johansson, cirkelledare och projektdeltagare, Studieförbundet Vuxenskola Halland

På Särskolans Rikskonferens 2019 berättar de om de program som hittills gjorts och hur de kommer fram till vad som ska produceras.

Micke Hermansson , Årets lärare 2015 och författare, kommer till Särskolans Rikskonferens och föreläser med rubrikgen Grej of the day.

Hur vi lär oss mest effektivt, varför vi glömmer det mesta av allt vi borde komma ihåg. Micke Hermansson anser att det ofta är helt ointressant hur mycket man kan eller hur väl det är planerat – om man inte lyckas med det mest väsentliga: NÅ UT – NÅ ALLA. Tärnabykillen Micke ger mängder av konkreta exempel på varför det lönar sig att försöka förklara för de som ev inte begriper. Det gäller bara att ha en palett med de rätta kulörerna redo.

Maria Mossberg, rektor, och Conny Hoberg, lärare/ramverkscoach, Solhagaskolan i Lödöse föreläser på Särskolans Rikskonferens

Relevant kunskap för ett bra vuxenliv

För att möjliggöra och ge grundsärskolans/gymnasiesärskolans elever en relevant undervisning, en grogrund för ett livslångt lärande och vidare ett gott vuxenliv, är grundförutsättningen att man har individen i fokus.
Vårt pedagogiska ramverk, belyser vikten av en gemensam människosyn/värdegrund och vikten av att ha en gemensam pedagogik kring våra målgrupper. Detta utefter var och ens förutsättningar och behov. Det pedagogiska ramverket skall vara väl förankrat hos samtliga medarbetare och skall likaså genomsyra samtliga verksamheter.

 

 

FUB:s syn på särskolan – dess innehåll och kunskapsmål
Behövs förändringar? Synpunkter på inkludering. FUB:s erfarenheter av särskolan med tanke på konferensens tema.

Nu är seminariepass 2  klart – välj antingen spår 1 eller spår 2

SEMINARIESPÅR 1

10.00 – 10.40 – Trygghet och mod genom AKK
Luz Solano, specped AKK  har masterexamen i specialpedagogik och är dramapedagog

10.40 – 11.20 – Styr mot tydliga mål
Susanne Rodin, specialpedagog och förstelärare, och
Lena Eliasson, speciallärare och förstelärare, Hässleholm kommun

11.20 – 12.00 – Läromedel som motiverar
Ellika Melander och Ann-Sofie Forsman, projektledare Läromedelsavdelningen, SPSM

SEMINARIESPÅR 2

10.00 – 12.00 – Kognitiva och affektiva förmågor – Teoretisk förståelse och lågaffektivt bemötande
Nåkkve Balldin, socionom och föreläsare

Skolverket kommer att hålla i första seminariepasset på tisdagen. Välj något av nedanstående pass

Grupp 1 – Nyheter om grundsärskolan
Kristina Dahlberg, undervisningsråd och Susanne Smith, undervisningsråd

Grupp 2 – Nyheter om gymnasiesärskolan
Cecilia Hågemark, undervisningsråd

Grupp 3 – Nyheter om särskild utbildning för vuxna
Eva Forsell, undervisningsråd

Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder, föreläser på Särskolans Rikskonferens 2019.

Kognitiva och affektiva förmågor – Teoretisk förståelse och lågaffektivt bemötande
Under föreläsningen beskrivs olika kognitiva och affektiva funktioner och hur dessa påverkar våra vardagliga förmågor när det gäller bland annat inlärning, organisation och planering, kommunikation, samspel och stresshantering. Föreläsaren delger även deltagarna en del av sina konkreta erfarenheter av hur lågaffektivt bemötande och förhållningssätt kan underlätta för personer med kognitiva och affektiva svårigheter och hur vårt praktiska bemötande kan vara avgörande för stödja de personer vi möter att få större hanteringsförmågor och bättre möjligheter i vardagen.

Nu är programmet för Särskolans Rikskonferens i Växjö påbörjat!

Pär Johansson, känd från TV och andra medier med bland annat ”Glada Hudik”, kommer som en av föreläsarna. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Hans devis är, det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio, oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.