SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS
SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS

Föreläsare

Nedan presenteras föreläsare för Särskolans Rikskonferens 2022

 

Erika Sjöberg

Erika Sjöberg, rådgivare, SPSM
Arbetar med elevhälsofrågor och stöd till skolor och huvudmän som önskar utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

 

Fredrik Malmberg

Fredrik Malmberg är generaldirektör för Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).
Han har tidigare varit barnombudsman under flera år.

 

Joakim Gustavsson

Joakim Gustafson är professor I talteknolog på Institutionen för Tal, Musik och Hörsel (TMH) på KTH. Han är avdelningschef för TMH som har bedrivit värsldsledande forskning inom talteknologi sedan den startades av Gunnar Fant 1951. Joakim bedriver forskning inom talsyntes för samtal och sociala robotar som kan assistera människor. Han har för närvarande forskningsprojekt finansierade av SSF, VR, RJ, WASP och Digital Futures. Dessa handlar dels om hur vi kan bygga talande maskiner som talar som folk, och vad detta kan lära oss om hur olika sätt att säga någonting uppfattas olika av lyssnare. Dels handlar det om att göra sociala robotar som kan anpassa sig till olika situationer, för att underlätta interaktionen med människor i deras närhet.

 

Magnus Tideman

Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Högskolan i Halmstad, har mångårig erfarenhet av forskning inom funktionshinderområdet med särskilt fokus på villkoren för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Mats Reimer

Mats Reimer

Mats Reimer är barnläkare och skolläkare i Mölnlycke sedan drygt 20 år. Fritänkande skribent, under många år bloggare på Dagens Medicin, de senaste åren krönikör i Dagens Samhälle. Mats har bland annat gjort inlägg med rubrikerna ”Tänk om – lät fler barn få gå i särskolan” och ”Hur mycket fosterdiagnostik har föräldrar rätt till?”

 

Rebecka Hinn

Rebecka Hinn är uppdragsledare för Skolval 2022 till riksdagen – en av Sveriges största demokratisatsningar för unga – på Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Hon har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar samhällsutveckling idéburet, kommunalt, privat och nu statligt, framför allt genom att främja samhällsentreprenörskap och social innovation. Demokrati- och inkluderingsfrågor, genom att främja att alla som vill kan göra sin röst hörd, ligger Rebecka varmt om hjärtat.

 

Sara Neuman 

Sara Neuman, rådgivare, SPSM
Arbetar med elevhälsofrågor och stöd till skolor och huvudmän som önskar utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

 

Sara Norrby Wallin

Sara Norrby Wallin, moderator Särskolans Rikskonferens 2022
Sara driver det Växjöbaserade företaget Bygga samarbete. Sara är handledare, utbildare och moderator med kommunikation och samarbete som expertområde.

 

Sofia Trapp

Sofia Trapp, rådgivare, SPSM

 

Therese Lindahl

Therese Lindahl, rådgivare och talesperson IF, SPSM

 

Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är även författare till böcker såsom ”Den lärande hjärnan” och ”Hjärna, gener och jävlar anamma”.
Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara hjärnan och dess kapacitet så är Torkel Klingberg en mycket uppskattad föreläsare. Hans föreläsningar vänder sig till skolor och organisationer som vill veta mer om exempelvis dyslexi, koncentrationssvårigheter, inlärning, problemlösning och hur minnet fungerar.

 

Yasmin Wain

Yasmin Wain, redaktör UR

 

Tobias Bohlin

Tobias Bohlin, projektledare UR

 

Matz Lundin

Matz Lundin, exekutiv producent UR