Arbetet med nästa års konferens är i full gång. Boka redan nu in den 8-9 maj i kalendern för Särskolans Rikskonferens 2023. Program kommer under november månad.