Ta chansen att träffa alla våra utställare som kommer att finnas på plats båda dagarna under Särskolans Rikskonferens. Medverkar gör följande utställare:

Isaberg förlag AB
SEMEJ Specialpedagogisk konsult
Lära förlag AB
Eronova Sweden AB
Myndigheten för tillgängliga medier
UR Sveriges utbildningsradio AB
Hälsingland Utbildningsförbund
Riksförbundet FUB
Mora Park
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
Specialpedagogiska skolmyndigheten