Att leda verksamhet för elever med funktionsnedsättningar

Information

ATT VARA LEDARE I DAGENS SKOLA 

Konferensen vänder sig till skolledare, lärare, personal i elevhälsan, politiker samt övriga intresserade.

Att vara ledare i skolan har av hävd varit ett yrke med hög status med en lön som har gjort att många lärare har velat övergå från läraryrket till ett arbete som rektor eller förskolechef. Frågan är nu om den situationen håller på att ändras.

Regeringens satsning på lärarlönerna är nödvändig och viktig, men var är satsningen på de som skall leda verksamheten. I rapport efter rapport konstateras att goda skolledare är ett måste om vi skall kunna förbättra elevernas resultat. Om konsekvensen av de höjda lärarlönerna blir att arbetet som skolledare blir mindre attraktivt, eftersom löneskillnaden är knappt märkbar, så hjälper det inte att höja statusen för lärarna. Det måste finnas ett så kallat respektavstånd beträffande lönerna för att vi skall få de bästa och mest lämpade personerna att engagera sig som ledare i dagens skola.

Nu är det inte bara lönen som är avgörande, även om den är viktig, förutsättningarna för att kunna fungera som en bra skolledare måste också ses över i form av stödpersonal, en budget som gör det möjligt att genomföra skollagens intentioner samt en bra relation och förståelse från politikernas sida. Om vi skall få skolledare som trivs med sitt jobb och som lägger hela sin energi på att förbättra elevernas resultat, måste arbetssituationen för dagens skolledare förbättras. Uppdraget är så mycket mer än att hålla budget.

Händelsen i Trollhättan har också satt fokus på säkerheten i skolorna. Den frågan kommer säkert att beröra skolledarnas vardag med en ökad risk för ytterligare stress om inte klara direktiv för arbetet med säkerheten finns.

Om en reell satsning sker på skolledarna så kan vi återskapa statusen och attraktionskraften i yrket så att det åter blir ett drömjobb inte en risk att begå harakiri. Vi hoppas att den här konferensen kan ge tips och råd för hur vi skall kunna arbeta för att förbättra arbetssituationen för ledarna i dagens skola.

 

Plats:
Hilton Stockholm Slussen Hotel, Stockholm

Adress:
Guldgränd 8, Stockholm

Datum:
1-2 februari 2016

Konferensavgift:

4100:- SEK exkl moms (5125:- inkl moms) vid anmälan senast den 18 december 2015
5100:- SEK exkl moms (6375:- inkl moms) vid anmälan från den 19 december 2015

I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.

Önskar du deltaga i middagen på måndag kväll anmäler du dig till det separat på anmälningsblanketten.
Middagen tillkommer med – 495:- exkl moms (619:- inkl moms).

Deltagande endast en av dagarna
2500:- SEK exkl moms vid anmälan senast den 18 december 2015
3500:- SEK exkl moms vid anmälan från den 19 december 2015

Frågor:
Har du frågor gällande innehållet i konferensen ”Att leda särskola” kontakta Tage Gumaelius på tage@sigys.se.
Frågor gällande det praktiska (anmälan, boende mm) kontakta Maria Lexert på maria@vaxjo-co.se