Här kommer information från lärarlegitimationsavdelningen på Skolverket i samband med namnändringarna gällande anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
 
Den 2 juli i år kommer som bekant särskolan att byta namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan byta namn till anpassad gymnasieskola.
Även begreppet utvecklingsstörning kommer att ändra namn till intellektuell funktionsnedsättning.
Speciallärare som får sin legitimation efter den 2 juli kommer att få de nya namnen på sin behörighetsförteckning. Däremot kommer Skolverket inte per automatik skicka några nya behörighetsförteckningar med de nya namnen till redan behöriga speciallärare.
 
Om en huvudman tar kontakt med Skolverket för att se vilka behörigheter en speciallärare har så kommer lärarlegitimationsregistret vara uppdaterat med de nya namnen från och med 2 juli. Samma sak gäller även Behörighetsförordningen där enbart de nya namnen kommer att stå från den 2 juli.