Välkommen till sigys konferenser!

Datum

Plats

Dagar kvar
  

Boka redan nu in 9-10 november 2015 för nästa ELEVHÄLSA I FOKUS!

Presentationer från Elevhälsa i Fokus 2014

Caroline Dyrefors Grufman – Har klimatet på skolorna hårdnat?

Lars Werner – Elevhälsan i skollagen

Margaretha Larsson – Tillit, gränser och relationer

// Styrelsen Sigys

Rikskonferensen för Specialpedagogik vänder sig till all personal i samtliga skolformer som är intresserade av specialpedagogiska frågor.

Kontakt

Har du frågor inför konferensen är du välkommen att höra av dig.

Program & innehåll

Tage Gumaelius
tage@sigys.se

Program & innehåll

Suzanne Norman Berg
suznb@sigys.se

Praktiska detaljer

Frida Göransson
frida@vaxjo-co.se