Boka redan nu in den 13-14 maj i kalendern för Rikskonferens för Anpassad skola 2024. Planeringen är i full gång och vi kommer att uppdatera hemsidan med ny information under hösten.