Särskolans Rikskonferens
Särskolans Rikskonferens

VÄLKOMMEN TILL SÄRSKOLANS RIKSKONFERENS DEN 8-9 MAJ 2017 i VÄXJÖ!
Tema 2017 – Kärlek, Sex och Relationer

Temat för årets konferens är ” Kärlek, Sex och Relationer”. Hur skall vi undervisa våra elever beträffande detta. Kärlek och relationer går att ta upp med eleverna men hur skall vi undervisa när det gäller sex. Alla människor föds med behov som visserligen kan vara olika starka, men de finns där. Maslov har i sin behovsteori identifierat de grundläggande behoven där han anser att som nummer ett kommer att få bli mätt. Nummer två är trygghet och tre är sex. Som svar på frågan ”Vad är meningen med livet?” är det någon som sagt att ”Meningen är att föra människosläktet vidare genom att få barn”. Om detta stämmer så är det inte underligt att sex finns i de grundläggande behoven. Hur mår man då om man inte får sina grundläggande behov tillfredsställda? Ja hur mår man om man är ständigt hungrig och aldrig trygg. Mycket dåligt förmodligen. Samma sak borde då gälla för sexuell otillfredsställelse. Skolans uppgift är att informera via sexualundervisning, men hur skall det gå till. Var går gränserna för vad man får göra. Hur skall man kunna påverka allmänhetens syn. Hur bearbetar man olycklig kärlek och hur skall man bete sig i olika relationer Vi hoppas att vårt tema för årets konferens blir mångsidigt belyst genom de föreläsare som kommer och att detta kan ge information som gör det lättare att undervisa i ämnet som är aningen tabubelagt.

VI HAR OCKSÅ BEHOV!
Många människor blir illa berörda
av ämnet sex för oss utvecklingsstörda
Våra grundläggande behov är lika starka som hos alla andra
Varför skall vi då i ett sexlöst liv behöva vandra
Hjälp oss i stället till ett liv fullt av lustfyllda relationer
Känslomässigt är vi helt vanliga personer
T Gumaelius