Särskolans Rikskonferens
Särskolans Rikskonferens

TEMA 2019:
SÄRSKILD SKOLA FÖR SÄRSKILD KUNSKAP

Varmt välkomna till Växjö den 13-14 maj 2019!