Rikskonferens för Specialpedagogik

Datum för nästa års Rikskonferensen för Specialpedagogik är nu satt till den 12-13 september 2018!