Rikskonferens för Specialpedagogik

Föreläsare

Adam Palmqvist

Adam Palmqvist har en mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med särskilda behov. Han är en flitig föreläsare inom gamification i skolan. 2016 blev han guldäpplet nominerad. Nomineringen fick han för sitt arbete med att koppla ihop undervisningen med olika spelelement för att nå fram till elever med särskilda behov. 2017 kommer hans bok om spelifiering av skolan utgiven av Studentlitteratur.
Magelungen Utveckling är ett idéburet, medarbetarägt företag. Företaget bidrar till samhällsnytta och innovationskraft inom skola, behandling och förändringsarbete. Magelungen har både spets och bredd avseende kompetens, erfarenhet och teoretisk förankring. Företaget har en bred teoretisk bas och erbjuder olika former av evidensbaserade och beprövade insatser.

Adam Palmqvist

Britt Johansson

Britt Johansson är lärare, utvecklingsledare och författare.

Britt Johansson

Colin Moon

Colin Moon är kommunikationsexpert med ett internationellt perspektiv. Han är en mycket underhållande föreläsare och med hjälp av utsökt skådespeleri talar han på sitt eget sätt om förståelse och krockar mellan kulturer och om global affärskommunikation.

Colin Moon
Colin Moon

Gunnar Olausson

Skolinspektionen

Gunnar Olausson

Ing-Marie Sandberg

Ing-Marie Sandberg har arbetat som lärare i 44 år. Hon är från början mellanstadielärare. Har vidareutbildat mig och har en kandidatexamen i svenska som andraspråk och en magisterexamen i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter. De senaste drygt 10 åren har hon arbetat på Linnéuniversitetet i Växjö och då företrädesvis på speciallärarutbildningen, där hon varit specialiseringsansvarig för inriktningen Språk- skriv- och läsutveckling. Ing-Marie har dessförinnan under många år varit lärare i svenska som andraspråk och speciallärare i grundskolan men även arbetat med vuxna med dyslexi.

Ing-Marie Sandberg

John Rack

John Rack is Director of Education and Policy at Dyslexia Action in the UK and a lecturer at Linneuniversitet in Sweden. A chartered educational psychologist and researcher in the areas of reading, memory and dyslexia, he served on the expert advisory group to Sir Jim Rose’s Dyslexia Review in 2009 was appointed Director of the Dyslexia-SpLD Trust to implement its policy recommendations.

John Rack

Kristina Kemp

Skolledare/lärare, Seminarieskolan Landskrona

Kristina Kemp

Mikael Bruér

Mikael Bruér är SO-lärare på högstadiet sedan 15 år tillbaka och har erfarenhet av att arbeta digitalt i såväl vanlig klass som specialundervisning. Mikael arbetar för närvarande som SO-lärare på Fagrabäckskolan i Växjö och som adjunkt i historia med inriktning mot digital provkonstruktion på Malmö Högskola.

Mikael Bruér

Stina Linder

Stina Linder är områdessakkunnig i granskningen Skolinspektionen genomfört kring extra anpassningar.

Stina Linder

Tove Dunkers

Specialpedagog, SPSM

Tove Dunkers

Ulf Pantzare

Ulf Pantzare är utredare på Skolinspektionen och projektledare för kvalitetsgranskningen av skolans arbete med extra anpassningar.

Ulf Pantzare