Program

Med reservation för ändringar!

Måndag den 10 november

08.30 - 09.45

Kaffe och registrering

09.45 - 10.00

Inledning

Christer Berneskog, SIGYS

10.00 - 11.30

Autism & Aspergerförbundet

Eva Nordin-Olsson är distriktsläkare med habiliteringsansvar och skolläkare sedan många år. Hon vurmar särskilt för det förebyggande hälsoarbetet.
Eva tar bland annat upp elevhälsans svårigheter att verka inom dubbla lagstiftningar och mot två tillsynsmyndigheter. Hon delger oss även synpunkter och erfarenheter från sin mångåriga erfarenhet.

Eva Nordin-Olsson, skolläkare och förbundsordförande i Autism & Aspergerförbundet 

11.35 - 12.20

”Du måste bli något”, eller vägen mot borderline och utanförskap

Kyrkoherde Peter Wingren berättar om vägen från kvarsittare till slöjdlärare på Lundsberg.

Peter Wingren, kyrkoherde

12.20 - 13.20

Lunch

13.20 - 14.30

Har klimatet på skolorna hårdnat?

Caroline Dyrenfors Grufman kommer bl.a. göra en redovisning av alla de anmälningar som BEO får in. Skollagen kräver nolltolerans mot mobbning. Hur nå dit?

Caroline Dyrefors Grufman, Barn & elevombud

14.30 - 15.00

Kaffepaus

 

15.00 - 16.00

Elevhälsan i skollagen

Lars Werner är jurist och var bland annat med och tog fram skollagen. Han kommer att redogöra för de avsnitt i skollagen som berör elevhälsa. Lars sitter även med i skolans överklagandenämnd.

Lars Werner

19.00

Middag

Tisdag den 11 november

09.00 - 10.00

Tillit, gränser och relationer

Margaretha Larsson kom i juni ut med sin doktorsavhandling ”Tillit, gränser och relationer viktigt för tonårsflickor”.
”Goda relationer som ger tillit och möjlighet att våga vara sig själv får tonårsflickor att må bra”, säger Margaretha.

Margaretha Larsson, distriktssköterska och doktorand

 

10.00 - 10.30

Kaffepaus

10.30 - 12.00

Sekretess, anmälningsplikt, praktikfall

Staffan Olsson talar om tystnadsplikt och anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar förskola och skola.

Staffan Olsson

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Forts. Sekretess, anmälningsplikt, praktikfall

Staffan Olsson

14.30

Avslutning och kaffe