Välkommen till SIGYS konferenser!

Kontakt

SIGYS jobbar med årligen återkommande konferenser.
Nedan hittar ni kontaktuppgifter för de olika konferenserna.

Särskolans rikskonferens

  • Program och innehåll: Tage Gumaelius – tage@sigys.se
  • Praktiska detaljer: Maria Lexert, Växjö & Co – maria@vaxjo-co.se

Särskolans rikskonferens arrangeras årligen och riktar sig till dig som arbetar i särskolan, politiker, föräldrar och andra intresserade.

Särskolans Rikskonferens 2018 äger rum i Linköping 15-16 maj.

Bygga Broar

  • Program och innehåll: Christer Erlandsson – chre@sigys.se
  • Praktiskta deltaljer: Maria Lexert – maria@vaxjo-co.se

Bygga Broar riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare i gymnasiesärskola och särvux
, personal och chefer i Arbetsförmedling och Försäkringskassa, Lss-handläggare, personal och chefer inom boende och daglig verksamhet
 samt politiker

Bygga Broar 2018 äger rum i Växjö den 8-9 oktober.

Rikskonferens för Specialpedagogik

  • Program och innehåll: Tage Gumaelius – tage@sigys.se

Rikskonferens för Specialpedagogik vänder sig till all personal i samtliga skolformer som är intresserade av specialpedagogiska frågor.

Datum för nästa Rikskonferens för Specialpedagogik är inte satt ännu.

 

Önskar du få information om våra konferenser?
Anmäl din e-post adress här