Välkommen till SIGYS konferenser!

Information

ELEVHÄLSA I FOKUS 2014

Under senare år har flera larmrapporter kommit beträffande elevers situation i skolan med mobbning, stress och ohälsa. Anmälningarna till Barn och elevombudet har ökat lavinartat. Det är ju svårt att säga om det beror på ökad ohälsa eller detta att föräldrar och elever har fått bättre kunskap om vart de kan vända sig.

I den nya skollagen finns det stipulerat hur Elevhälsan skall organiseras i skolan och vilka kompetenser som skall ingå i teamet. Tyvärr verkar det som om inte alla kommuner har insett att det är utifrån skollagen tvingande att se till att dessa kompetenser finns.
Sekretess är det ett hinder för ett väl fungerande elevhälsoteam?
Ibland upplever lärarna att de inte får tillräcklig återkoppling från elevhälsoteamet för att vidta åtgärder i sin undervisning.

Dessa frågor kommer att belysas under vår konferens ”Elevhälsan i fokus” med möjligheter för deltagarna att ställa angelägna frågor.

Passa på att njuta av alla möjligheter till rekreation på Tylösands Hotell samtidigt som du får information om hur du kan arbeta för en bättre elevhälsa i din skola. Varför inte ta med hela teamet och få en chans att prata ihop er.

ELEVHÄLSA I FOKUS 2014 vänder sig till skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer, rektorer och andra ansvariga för elevhälsan i landets kommuner.


Plats:
Hotel Tylösand

Adress:
Tylöhusvägen 28, Halmstad

Datum:
10-11 november 2014

Konferensavgift:
3995:- SEK exkl moms (4994:- inkl moms) vid anmälan senast den 19 september
4995:- SEK exkl moms (6244:- inkl moms) vid anmälan från den 20 september

I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
Önskar du deltaga i middagen på måndag kväll anmäler du dig till det separat på anmälningsblanketten. Middagen tillkommer med – 495:- exkl moms (619:- inkl moms).

Deltagande endast en av dagarna – 2500 SEK exkl moms

Frågor:
Har du frågor gällande innehållet i konferensen ”Elevhälsa i fokus” – 
Kontakta Tage Gumaelius, SIGYS, på tage@sigys.se.