BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Bygga Broar 2022 inställd
Vi siktar in oss på 2023 och hoppas få träffa många av er då.

// Styrelsen Sigys

 

BYGGA BROAR

Konferensen Bygga Broar tar upp frågor som rör arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar.

Syftet är att skapa nätverk och att förmedla nyheter, information och beslut från bl a Regering, Skolinspektion, Skolverk, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Svenskt Näringsliv. Konferensen lyfter också fram goda exempel på utbildnings-/arbetsrelaterade projekt.

Målgrupper för konferensen är:
– studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare
– personal i elevhälsa, boende och daglig verksamhet
– handläggare på Arbetsförmedling och Försäkringskassa
– LSS-handläggare
– politiker och andra intresserade

Konferensen förläggs till hösten 2023. Exakt datum är inte fastställt ännu. Du kommer att ha möjlighet att anmäla dig under våren 2023.