BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

BYGGA BROAR 2018 ÄR NU SLUT. VI HOPPAS NI HADE TVÅ GIVANDE DAGAR TILLSAMMANS MED OSS I VÄXJÖ.

BOKA REDAN NU IN DEN 7-8 OKTOBER 2019 FÖR NÄSTA ÅRS KONFERENS SÅ HOPPAS VI ATT VI SES IGEN!

Konferensen tar upp frågor som rör arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar.

Syftet är att skapa nätverk och att förmedla nyheter, information och beslut från bl a Regering, Skolinspektion, Skolverk, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Svenskt Näringsliv. Konferensen lyfter också fram goda exempel på utbildnings-/arbetsrelaterade projekt.

Målgrupper för konferensen är:
– studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare
– personal i elevhälsa, boende och daglig verksamhet
– handläggare på Arbetsförmedling och Försäkringskassa
– LSS-handläggare
– politiker och andra intresserade