BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Bygga Broar 2021 inställd

SIGYS ställer in alla konferenser under 2021 pga sena vaccinationer,  ökad smittspridning, mötesrestriktioner och virusmutationer.
Vi kommer inte att anordna några digitala konferenser då vi tror på de personliga mötena som ofta ger värdefulla kontakter långt efter konferensen.
Nu siktar vi på 2022 och hoppas få träffa många av er då.

// Styrelsen Sigys

BYGGA BROAR

Konferensen Bygga Broar tar upp frågor som rör arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar.

Syftet är att skapa nätverk och att förmedla nyheter, information och beslut från bl a Regering, Skolinspektion, Skolverk, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Svenskt Näringsliv. Konferensen lyfter också fram goda exempel på utbildnings-/arbetsrelaterade projekt.

Målgrupper för konferensen är:
– studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare
– personal i elevhälsa, boende och daglig verksamhet
– handläggare på Arbetsförmedling och Försäkringskassa
– LSS-handläggare
– politiker och andra intresserade