BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Program

Funktionsnedsättning – arbete, stödåtgärder, projekt

Program, med reservation för ändringar.

Måndag den 8 oktober 2018

08.30 - 09.30

Incheckning med kaffe

09.30 - 10.30

Arbetsanpassningens utopi

För all form av integration förutsätts i dag lönearbete vara kungsvägen till framgång. Men hur kunde arbetet bli ett så dominerande verktyg för att skapa sammanhållning och hur bra fungerar det egentligen? I denna föreläsning diskuteras arbetsideologins framväxt och alternativ till dagens system.

Roland Paulsen, universitetslektor och författare till flera böcker

10.30 - 10.45

Paus

10.45 - 11.15

Aktuellt från Försäkringskassan

Raisa informerar om studier vid aktivitetsersättning.

Raisa Volotinen, verksamhetsutvecklare vid avdelningen för funktionsnedsättning, Försäkringskassan

11.15 - 12.00

Vad kan Arbetsförmedlingen göra för unga med funktionsnedsättning?

 • Inledning
  Anna Steen, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen
 • Regionalt utvecklingsinitiativ inom ”Se kompetensen”
  Öka samverkan mellan skola och Arbetsförmedling
  Gunilla Berndtsson, handläggare och Christer Olsson, SIUS, Arbetsförmedlingen, Uddevalla
12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 13.45

APL utomlands – utveckling i raketfart!

Activa har lång erfarenhet av att tillsammans med gymnasieskolor i Örebro län erbjuda elever på gymnasiesärskolans nationella program möjlighet till APL utomlands. Det händer fantastiska saker med eleverna under perioden utomlands, en personlig utveckling med ökad självständighet och en ökad tilltro till den egna förmågan. Välkommen till en inspirerande föreläsning där en modell för utlandspraktik presenteras, en modell som faktiskt funkar!

Marie Wädel och Lars Rickardt från Activa i Örebro län

13.45 - 14.30

Vi kan mera –  ICAs arbete med fler jobb inom ICA för personer med funktionsvariationer 

Ulf Schön kommer att prata om hur de på ICA Kvantum jobbar med anställda med funktionsvariationer.

Ulf Schön, ICA-handlare, ICA Kvantum Sollefteå

14.30 - 15.00

Hur startade vi upp Laholms Arbetskooperativ

 • En långa vägen av med och motgångar
 • Från ödehus till inneställe
 • Från skamfläck till stolthet

Anna Persson och Magnus Lindberg, kooperatörer samt Ola Andersson, projektledare

15.00 - 15.30

Kaffepaus

 

15.30 - 16.30

Att förbereda eleverna för den digitala världen efter skolan

Hur man i skolan kan träna eleverna att hantera de appar som hjälper till med de vanligaste sakerna på nätet som att beställa mat, göra en hälsoenkät, maila en kompis med symbolskrift, förstå ett annat språk och använda sociala medier.

Olle Andrén, IKT-pedagog

19.00

Konferensmiddag

Föranmälan krävs

Tisdag den 9 oktober 2018

08.30 - 09.15

För autister av autister

Serena Hasselblad berättar om utbildningen som tagits fram för att hjälpa högfungerande autister att utveckla sina förmågor till en yrkesroll. Serena är själv autistisk och hela projektet har drivits av personer som själva har autism diagnos.

Serena Hasselblad, f.d. projektledare för Arvsfondsprojektet Autistiskt Initiativ

09.15 - 10.00

Intellektuell funktionsnedsättning och arbete. Vad säger forskningen?

Veronica Lövgrens forskning rör i huvudsak villkor i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, men också stöd till studier och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Veronica Lövgren, socionom, filosofie doktor och lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet samt forskningsledare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. 

10.00 - 10.30

Kaffepaus

10.30 - 11.00

Livets skola eller livet efter skolan?

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Särskilt viktig är ungas övergång mellan skola och arbetsliv.

Susanne Zander, koordinator på Dua

11.00 - 11.15

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringens planering och genomförande av åtgärder för unga vuxna funktionsnedsatta, beträffande utbildningsinsatser och arbete/praktik/vägledning. Bland annat regeringens uppdrag att inrätta användarråd för personer med funktionsnedsättning.

Susanne Zander, koordinator

11.15 - 12.00

Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor

I projektet ”Vi vill bidra” har människor med komplexa funktionsvariationer, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visat att de vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. Du får här höra om en resa mot nya former för delaktighet i arbetsliv (och i samhället).

Anna Karlsson, projektledare Vi vill bidra

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.30

Aktuellt från Skolverket

Frågor rör utbildning/arbete/praktik/vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar.

Cecilia Hågemark, undervisningsråd Skolverket

13.30 - 14.30

Hjärnladyn

”Den här föreläsningen passar verkligen alla som har en hjärna. Du får lära dig hur hjärnan är uppbyggd och hur den fungerar när den skapar sina mönster; de mönster som skapar din personlighet. Med innehåll allt ifrån minsta hjärncell och de senaste rönen från hjärnforskningen till vad som händer när människor möts tas du fram genom föreläsningen mellan skoj och allvar, hela tiden. I den mänskliga kommunikationen händer så otroligt mycket, så det är meningslöst att försöka påverka den med tips och råd om hur du ska agera. Det handlar om är hur våra tankar och känslor styr oss, men framför allt om hur vi kan komma åt ”kontrollrummet” i hjärnan, genom att genuint intressera oss för andra människor.”

Jenny Åkerman, författare, musik- och röstpedagog, föreläsare samt före detta ordförande i Mensa Sverige

14.30

Avslutning och kaffe