BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Information

Konferensen tar upp sådant som rör utbildning, arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar

Konferensens målgrupper
– studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare i grundskola, gymnasium, grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna
– chefer och handläggare i Arbetsförmedling och Försäkringskassa
– LSS-handläggare
– chefer och personal inom boende och daglig verksamhet
– politiker

Datum:
7-8 oktober 2019

Plats:
Växjö Konserthus

Konferensavgift:
4300:- SEK exkl moms (5375:- inkl moms) vid anmälan senast den 30 augusti 2019
5300:- SEK exkl moms (6625:- inkl moms) vid anmälan från den 31augusti 2019

I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
Önskar du deltaga i middagen på måndag kväll anmäler du dig till det separat i anmälningsformuläretn. Middagen tillkommer med 495:- exkl moms (619:- inkl moms)

Deltagande endast en av dagarna
3000:- SEK exkl moms vid anmälan senast den 30 augusti 2019
4000:- SEK exkl moms vid anmälan från den 31 augusti 2019

Hitta till Växjö Konserthus
Är du osäker på hur du tar dig till Växjö Konserthus så hittar du beskrivning här

Frågor:
Har du frågor gällande program och innehåll i konferensen Bygga Broar – 
Kontakta Christer Erlandsson, SIGYS, på chre@sigys.se.

Frågor gällande det praktiska – 
kontakta Maria Lexert, Växjö & Co, byggabroar@vaxjo-co.se alt via telefon 0470-73 32 62.

 

Konferensen arrangeras av SIGYS i samverkan med Växjö & Co.