BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Information

Konferensen tar upp sådant som rör utbildning, arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar

Konferensens målgrupper
– studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare i grundskola, gymnasium, grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna
– chefer och handläggare i Arbetsförmedling och Försäkringskassa
– LSS-handläggare
– chefer och personal inom boende och daglig verksamhet
– politiker

Datum:
8-9 oktober 2020

Plats:
Växjö Konserthus

Konferensavgift:
4900:- SEK exkl moms (6125:- inkl moms) vid anmälan senast den 31 augusti 2020
5900:- SEK exkl moms (7375:- inkl moms) vid anmälan från den 1 september 2020

I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
Önskar du deltaga i middagen på måndag kväll anmäler du dig till det separat i anmälningsformuläretn. Middagen tillkommer med 495:- exkl moms (619:- inkl moms)

Deltagande endast en av dagarna
3000:- SEK exkl moms vid anmälan senast den 31 augusti 2020
4000:- SEK exkl moms vid anmälan från den 1 september 2020

Hitta till Växjö Konserthus
Är du osäker på hur du tar dig till Växjö Konserthus så hittar du beskrivning här

Frågor:
Har du frågor gällande program och innehåll i konferensen Bygga Broar – 
Kontakta Christer Erlandsson, SIGYS, på chre@sigys.se.

Frågor gällande det praktiska – 
kontakta Maria Lexert, Växjö & Co, byggabroar@vaxjo-co.se alt via telefon 0470-73 32 62.

 

Konferensen arrangeras av SIGYS i samverkan med Växjö & Co.