BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Föreläsare

Annika Malm

Annika Malm, senior projektledare, Högskolan Borås

Christian Skoog

Christian Skoog, projektledare för projekt SAMSTART

Emelie Andersson

Emelie Andersson, arbetskonsulent/företagskonsulent

Fia Sjöstrand

Fia Sjöstrand, verksamhetsledare på Funkibator förening

Helene Persson

Helene Persson, studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen Malmö

Lars Rickardt

Lars Rickardt, projektledare för Activa

Lou Rehnlund

Lou Rehnlund, regional samordnare på Hjärnkoll

Magnus Tideman

Anders Tideman, professor i Handikappvetenskap med inriktning socialt arbete, Högskolan Halmstad

Mikaela Zelmerlöw

Mikaela Zelmerlööw, Skolverkets Utvecklingsavdelningen, Enheten för skola och arbetsliv

Stefan Einhorn

Stefan Einhorn är professor och ordförande vid centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Radiumhemmet

Stina Randevall Hjärtstam

Stina Randevall Hjärtstam, Falken, Arbetsmarknadsenheten, Kalmar kommun

Sara Norrby Wallin

Sara Norrby Wallin, Moderator 2019

Susanne Avander

Susanne Avander, rektor för S:t Eriks gymnasiesärskola

Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson – verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan

Ulrika Norburg

Ulrika Norburg, fil doktor i tema barn och lektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Åsa Strömberg

Åsa Strömberg, elevhälsochef Linköpings kommun