BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

Föreläsare 2018

*Anna Karlsson, projektledare Vi vill bidra

Anna Karlsson

*Anna Steen, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen

*Cecilia Hågemark, undervisningsråd Skolverket

Cecilia Hågemark

*Jenny Åkerman, författare, musik- och röstpedagog samt föreläsare

Jenny Åkerman

*Lars Rickardt, projektledare ESF-projektet

Lars Rickardt

*Marie Wädel, Activa i Örebro län

*Ola Andersson, projektledare Laholms arbetskooperativ

Laholms arbetskooperativ

*Olle Andrén, IKT-pedagog

Olle Andrén

*Raisa Volotinen, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan

*Roland Paulsen, universitetslektor och författare

Roland Paulsen

*Serena Hasselblad, f.d. projektledare för Arvsfondsprojektet Autistiskt Initiativ

Serena Hasselblad

*Susanne Zander, koordinator på Dua

Susanne Zander

*Ulf Schön, ICA-handlare, ICA Kvantum Sollefteå

Ulf Schön

*Veronica Löfgren, forskare vid Umeå universitet