Meningsfull fritid
Särskolans Rikskonferens

Ida Wahlmans KIX-förening bara växer och skapar ett mervärde för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Ida Wahman, projektledare/verksamhetsutvecklare och  Emma Johansson, cirkelledare och projektdeltagare, Studieförbundet Vuxenskola Halland