KLART ATT FREDRIK MALMBERG MEDVERKAR

Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM, informerar tillsammans med medarbetare om specialpedagogiska myndighetens nuvarande samt planerade verksamhet som tex ”Systematik för tidiga stödinsatser”, ”Att arbeta med dubbla läroplaner” och ”Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning”

Kommentering är avstängd.