INFORMATION OM KONFERENSER 2020

Mot bakgrund av regeringens beslut att förbjuda allmänna samlingar på mer än 50 personer och på grund av den krissituation som råder i landet så ställer SIGYS in sina konferenser under 2020.
Ni som har anmält er till Särskolans Rikskonferens i Västerås i år kommer att informeras närmare.
Vi räknar med att genomföra konferenser som vanligt under 2021 och vi hoppas få se er igen då.
Ta hand om varandra nu.

Styrelsen SIGYS

Kommentering är avstängd.