Särskolans Rikskonferens 2020

Arbetet med Särskolans Rikskonferens pågår för fullt. Under oktober kommer vi att presentera programmet och även öppna upp för anmälningar.

Notera den 4-5 maj 2020 i kalendern för Särskolans Rikskonferens i Västerås!

Kommentering är avstängd.