Skolverket föreläser på konferensen
Särskolans Rikskonferens

Skolverket kommer att hålla i första seminariepasset på tisdagen. Välj något av nedanstående pass

Grupp 1 – Nyheter om grundsärskolan
Kristina Dahlberg, undervisningsråd och Susanne Smith, undervisningsråd

Grupp 2 – Nyheter om gymnasiesärskolan
Cecilia Hågemark, undervisningsråd

Grupp 3 – Nyheter om särskild utbildning för vuxna
Eva Forsell, undervisningsråd

Kommentering är avstängd.