Seminariepass 2 klart
Särskolans Rikskonferens

Nu är seminariepass 2  klart – välj antingen spår 1 eller spår 2

SEMINARIESPÅR 1

10.00 – 10.40 – Trygghet och mod genom AKK
Luz Solano, specped AKK  har masterexamen i specialpedagogik och är dramapedagog

10.40 – 11.20 – Styr mot tydliga mål
Susanne Rodin, specialpedagog och förstelärare, och
Lena Eliasson, speciallärare och förstelärare, Hässleholm kommun

11.20 – 12.00 – Läromedel som motiverar
Ellika Melander och Ann-Sofie Forsman, projektledare Läromedelsavdelningen, SPSM

SEMINARIESPÅR 2

10.00 – 12.00 – Kognitiva och affektiva förmågor – Teoretisk förståelse och lågaffektivt bemötande
Nåkkve Balldin, socionom och föreläsare

Kommentering är avstängd.