ANDERS LAGO, vice ordförande i FUB föreläser på Särskolans Rikskonferens

FUB:s syn på särskolan – dess innehåll och kunskapsmål
Behövs förändringar? Synpunkter på inkludering. FUB:s erfarenheter av särskolan med tanke på konferensens tema.

 

 

Kommentering är avstängd.