Alla barn vill – men alla barn kan inte

Läs artikel med Kenth Hedevåg i Skolvärlden här. Kenth kommer och föreläser på Särskolans Rikskonferens 2018.

Kommentering är avstängd.