Programmet är klart
Särskolans Rikskonferens 2017

Nu är programmet i stort sett klart och ligger på hemsidan! Du har väl bokat in den 8-9 maj 2017 i din kalender!

Kommentering är avstängd.