Progammet för Bygga Broar uppdaterat

Från Skolinspektionen kommer Lena Dahlqvist och Hans Larsson istället för Peter Ekborg.

Ny programpunkt inlagd på tisdagen då Jenny Wallentin, tidigare SIUS – och arbetskonsulent föreläser på ämnet ”Att få bli kapten på sin egen skuta – en medskapares betraktelse av unga vuxnas strävsamma resa att nå en anställning eller sysselsättning”.

Kommentering är avstängd.