Särskolans Rikskonferens
Särskolans Rikskonferens

Nyheter

Nu är det klart att utbildningsminister Anna Ekström inleder konferensen och presenterar sina planer för särskolan.

Nu har vi passerat 300 anmälda deltagare till Särskolans Rikskonferens 🙂

Susanne Hansson, Ph.D. Senior Lecturer in Education Department od Educational Studies Faculty of Arts and Social Sciences, Karlstad Universitet, berättar om projektet som är ett fyraårigt forskningsprojekt som leds av Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik, och Claes Nilholm, professor i pedagogik, och påbörjades i januari 2016. Syftet är att ge en bild av hur undervisning och lärandemiljö i särskolan fungerar – något som det i stort sett saknas forskning på idag.

Ida Wahlmans KIX-förening bara växer och skapar ett mervärde för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Ida Wahman, projektledare/verksamhetsutvecklare och 
Emma Johansson, cirkelledare och projektdeltagare, Studieförbundet Vuxenskola Halland

På Särskolans Rikskonferens 2019 berättar de om de program som hittills gjorts och hur de kommer fram till vad som ska produceras.

Micke Hermansson , Årets lärare 2015 och författare, kommer till Särskolans Rikskonferens och föreläser med rubrikgen Grej of the day.

Hur vi lär oss mest effektivt, varför vi glömmer det mesta av allt vi borde komma ihåg. Micke Hermansson anser att det ofta är helt ointressant hur mycket man kan eller hur väl det är planerat – om man inte lyckas med det mest väsentliga: NÅ UT – NÅ ALLA. Tärnabykillen Micke ger mängder av konkreta exempel på varför det lönar sig att försöka förklara för de som ev inte begriper. Det gäller bara att ha en palett med de rätta kulörerna redo.

Maria Mossberg, rektor, och Conny Hoberg, lärare/ramverkscoach, Solhagaskolan i Lödöse föreläser på Särskolans Rikskonferens

Relevant kunskap för ett bra vuxenliv

För att möjliggöra och ge grundsärskolans/gymnasiesärskolans elever en relevant undervisning, en grogrund för ett livslångt lärande och vidare ett gott vuxenliv, är grundförutsättningen att man har individen i fokus.
Vårt pedagogiska ramverk, belyser vikten av en gemensam människosyn/värdegrund och vikten av att ha en gemensam pedagogik kring våra målgrupper. Detta utefter var och ens förutsättningar och behov. Det pedagogiska ramverket skall vara väl förankrat hos samtliga medarbetare och skall likaså genomsyra samtliga verksamheter.

 

 

FUB:s syn på särskolan – dess innehåll och kunskapsmål
Behövs förändringar? Synpunkter på inkludering. FUB:s erfarenheter av särskolan med tanke på konferensens tema.

Nu är seminariepass 2  klart – välj antingen spår 1 eller spår 2

SEMINARIESPÅR 1

10.00 – 10.40 – Trygghet och mod genom AKK
Luz Solano, specped AKK  har masterexamen i specialpedagogik och är dramapedagog

10.40 – 11.20 – Styr mot tydliga mål
Susanne Rodin, specialpedagog och förstelärare, och
Lena Eliasson, speciallärare och förstelärare, Hässleholm kommun

11.20 – 12.00 – Läromedel som motiverar
Ellika Melander och Ann-Sofie Forsman, projektledare Läromedelsavdelningen, SPSM

SEMINARIESPÅR 2

10.00 – 12.00 – Kognitiva och affektiva förmågor – Teoretisk förståelse och lågaffektivt bemötande
Nåkkve Balldin, socionom och föreläsare

Skolverket kommer att hålla i första seminariepasset på tisdagen. Välj något av nedanstående pass

Grupp 1 – Nyheter om grundsärskolan
Kristina Dahlberg, undervisningsråd och Susanne Smith, undervisningsråd

Grupp 2 – Nyheter om gymnasiesärskolan
Cecilia Hågemark, undervisningsråd

Grupp 3 – Nyheter om särskild utbildning för vuxna
Eva Forsell, undervisningsråd

Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder, föreläser på Särskolans Rikskonferens 2019.

Kognitiva och affektiva förmågor – Teoretisk förståelse och lågaffektivt bemötande
Under föreläsningen beskrivs olika kognitiva och affektiva funktioner och hur dessa påverkar våra vardagliga förmågor när det gäller bland annat inlärning, organisation och planering, kommunikation, samspel och stresshantering. Föreläsaren delger även deltagarna en del av sina konkreta erfarenheter av hur lågaffektivt bemötande och förhållningssätt kan underlätta för personer med kognitiva och affektiva svårigheter och hur vårt praktiska bemötande kan vara avgörande för stödja de personer vi möter att få större hanteringsförmågor och bättre möjligheter i vardagen.

Nu är programmet för Särskolans Rikskonferens i Växjö påbörjat!

Pär Johansson, känd från TV och andra medier med bland annat ”Glada Hudik”, kommer som en av föreläsarna. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Hans devis är, det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio, oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.

Nu är årets konferens slut och vi hoppas att ni haft givande dagar i Linköping!

Boka redan nu in 13-14 maj 2019 för Särskolans Rikskonferens i Växjö.

Särskolans Rikskonferens 2018 har nu startat i Linköping. Drygt 750 deltagare är på plats.

Läs artikel i Skolvärlden ”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”. Linda Davidsson och Charlotte Ekstedt föreläser på Särskolans Rikskonferens 2018.

Läs artikel i Skolvärlden med Kenth Hedevåg här. Kenth föreläser på Särskolans Rikskonferens 2018.

Nu är anmälningssidan öppen och du är varmt välkommen att anmäla dig till nästa års rikskonferens som går av stapeln den 14-15 maj i Linköping. Hoppas vi ses!

Nu är programmet klart! Inom kort öppnar anmälan.

Det är nu klart att Gustav Fridolin kommer till Särskolans Rikskonferens 2018 i Linköping.

Under oktober kommer programmet att presenteras och anmälningssidan för konferensen att öppnas.

Temat för 2018 är ”EN SÄRSKILD SKOLA”

Två av årets föreläsare, Nathalie Simonsson och Zafire Vrba, har tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPMS) och Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) skrivit en debattartikel om vad som behövs från politiskt håll för att rätta till problemet med att ungdomar med funktionsvariationer inte får tillräcklig kunskap om sin egen kropp och sexualitet.

Debattartikeln är publicerad idag i Dagens Samhälle – läs den här

Tack för i år! Nedan läggs de presentationer ut som vi har fått okey på från föreläsarna.

Privatliv
Nathalie Simonsson och Zafire Vrba, sexualupplysare och utbildare samt projektledare och initiativtagare till Privatliv

Sexualitet, intellektuella funktionsnedsättningar och professionellt bemötande
Jack Lukkerz, socionom, fil lic i socialt arbete, master i sexologi, Aukt specialist i sexologisk rådgivning

Aktuellt från Skolverket
Kristina Dahlberg, Sylvia Lindqvist, Anna Löfström och Bengt Weidow, undervisningsråd Skolverket

Skolverkets stödmaterial – sex- och samlevnadsundervisning i särskolan
Nathalie Simonsson, sexualupplysare, författare och föreläsare

Känna känslor,  Ludvigs vals
Sören Olsson, författare till Sune, Bert, Håkan Bråkan m fl.

margaretanordeman.se
Margareta Nordeman, leg. psykoterapeut, vårdlärare och specialist i klinisk sexologi

 

Varmt välkomna till Särskolans Rikskonferens 2017 och Växjö hälsar vi alla deltagare!

Vilka som ska vara med på konferensen hittar du här – Deltagarlista_20170505

Följande utställare hittar ni på Särskolans Rikskonferens 2017

 • UR
 • SEMEJ Specialpedagogisk konsult
 • MTM, Myndigheten för tillgängliga medier
 • TRIS – Tjejers rätt i samhället
 • EiA Utbildning i samverkan med Bokverstan
 • MoLSS
 • Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
 • RFSU
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Privatliv
 • Skolverket
 • Linköping

Ulrika Rogland har fått förhinder att deltaga på tisdagen. Vi har därför pusslat om lite i programmet och Ulrika kommer istället att föreläsa på måndagen kl 15.00. Jack Lukkerz flyttas fram till kl 16.00 och Nathalie Simonssons föreläsning om Skolverkets stödmaterial flyttas till tisdagen kl 11.00.

Läs Sören Olssons krönika ”Känslor i skolan” i Föräldrakraft här. Sören Olsson föreläser på Särskolans Rikskonferens med rubriken ”Känn känslor”.

Programmet har kompletterats med en ny punkt på tisdag morgon – ”Aktuellt från Skolverket”

Nu har vi öppnat anmälan! Varmt välkommen att anmäla dig och försäkra dig om en plats på Särskolans Rikskonferens 2017 i Växjö.

Läs om den nya appen ”Privatliv” i Lärarförbundets tidning Specialpedagogik.
Zafire Vrba och Nathalie Simonsson berättar om appen på Särskolans Rikskonferens i Växjö.

Den 7 november öppnar vi anmälningssidan. Försäkra dig om en plats och anmäl dig direkt!
Förra gången vi var i Växjö blev det fullt och vi tvingades tacka nej till några deltagare.

 

Nu är programmet i stort sett klart! Du har väl bokat in den 8-9 maj 2017 i din kalender!

Nu är planeringen i full gång inför nästa års konferens som kommer att gå av stapeln den 8-9 maj 2017 i Växjö. Håll utsikt efter uppdatering av program mm. Anmälan kommer att öppna i början av november.

Årets konferens är nu slut och vi hoppas att ni hade två givande dagar i Örebro! Inom kort kommer vi på hemsidan lägga ut föreläsarnas presentationer.