BYGGA BROAR
BYGGA BROAR

BOKA IN DEN 7-8 OKTOBER FÖR BYGGA BROAR 2019!

Konferensen tar upp frågor som rör arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar.

Syftet är att skapa nätverk och att förmedla nyheter, information och beslut från bl a Regering, Skolinspektion, Skolverk, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Svenskt Näringsliv. Konferensen lyfter också fram goda exempel på utbildnings-/arbetsrelaterade projekt.

Målgrupper för konferensen är:
– studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare
– personal i elevhälsa, boende och daglig verksamhet
– handläggare på Arbetsförmedling och Försäkringskassa
– LSS-handläggare
– politiker och andra intresserade